Vegar Vårdal

Vegar vårdal har vært en fast
gjest på fesivalen helt fra starten av. Han er den dyktige felespilleren, pedagogen og festivalens egen potet – han kan brukes til det meste!

Spel med Vegar:
Jochums Pub – Fredag/ Festivalkro – Lørdag
”2nhd hand Band Feat. sigurd Brokke + Vegar VårdaL: Farsund Fjordhotell– Lørdag

http://vaardal.squarespace.com