Ragnhild Furholt Trio

Det er altfor få som hører og synger de gamle sangene, selv om det fins mengder av sangmateriale. Det kan være flere årsaker til dette, men kanskje kan man gjøre noe med det? Ragnhild Furholt har i samarbeid med Vest- Agder fylkeskommune gitt ut boka Folkesong
i Vest-Agder med et ønske om at flere vil ta i bruk de lokale folkesang-tradisjonene. Til Nordsjøfestivalen kommer Ragnhild Furholt sammen med Anders Røine og Elisabeth Vatn. Som en trio vil de framføre en del av sangmaterialet fra boka – dette blir bokpresentasjon og konsert i ett!

Nordberg Fort – søndag