Canceliraadens Bal

Også i år kan du innta Husan – Farsunds storstue og festsal, under Cancelliraadens Bal.

Danserepertoar

Polonese
Åttetur med mølle Totur frå Jelsa
Pas d’Espagne frå Oslo
Fransese
Menuettpolonaise
Lanciers frå Vardø
Caledonian kvadrilje
Julekvadrilje
Nasjonalkvadrilje
Christiania Royal kvadrilje
Sekstur I frå Namdalen
Sekstur II frå Namdalen
Firetur III frå Namdalen
Fandango frå Austlandet
Fejer etter Sven Henric Walcke
Figaro med to møller

Ballet er åpen for kikkere!

 

Påmelding / Informasjon

Påmelding innen 5. august til: brit.versland@gmail.com eller tlf. 41553666

Pris kr 550,- inkluderer servering av smørbrød kaffe/te/vann.

Betaling/billettkjøp via www.nordsjofestivalen.no eller innbetaling til konto 2801 17 81561

Tidspunkt:
Lørdag 26. august 2017 kl 2000

Sted:
Husan, Jochum Lundsplass1, 4550 Farsund

Arrangeres av Nordsjøfestivalen i Farsund i samarbeid med Vest-Agder Ungdomslag

Husan – Farsunds rådhus

Husan – elsket og omstridt gjennom generasjoner – fremtrer i dag i sin aller vakreste skikkelse som sentrum i et levende og voksende miljø. Men for 170 år siden, da det sto ferdigbygget i all sin velde, kneisende høyt over almuebebyggelsen i det unge ladested, var det en sensasjon av prakt og byggekunst. Husan representerer Lund-familien på sitt høyeste, men desverre også begynnelsen til enden.

Husan var kronen på verket for Jochum Brinch Lund som i de foregående år hadde bygget ut Farsund fra å være et ubetydelig strandsted med noen få hus, til et ladested i sterk vekst, med omkringliggende “herligheder og virksomheder”.
Overalt var Jochum. Hans imperium av virksomhet var av stor betydning for tvillingrikenes næringsliv. Sammen med generalkonsul Kielland i Stavanger og konsulene Niels Moe og Dan- iel Isachsen i Kristiansand, regjerte Jochum Lund sørvestkysten av Norge, fra Farsund. Guttene var sendt ut for å lære handel og kultur, og vel hjemme i feriene visste Jochum å pumpe dem for deres nyvundne informasjoner.

Men Jochum kjente også tidens ledende arkitekter og byggmestre. Han visste hvor han skulle henvende seg for å få den ønskede fagmessige hjelp. Han hadde midlene som skulle til, det var bare å sette i gang.

Slik sto Jochum i bildet da han besluttet seg til å slå stort på med et palé i den virkelig mon- dene stil – et familiens samlingssted som skulle sette Ledaal i Stavanger i skyggen og fullstendig danke ut de mandalske og kristiansandske kondisjonerte boliger.

Ja, slik må det ha gått til at lille Farsund fikk sitt internasjonale palé. Jochum valgte sin byggegrunn omhyggelig. Paléet skulle ligge høyt slik det sømmer seg for storfolk. Det skulle gi fritt utsyn til havnen som var datidens viktigste veiforbindelse med omverdenen. Det skulle likevel være fornemt, tilbaketrukket. Kort sagt – her skulle alle tråder samles, både de øknomiske og de visuelle. Jochum selv fikk neppe mye glede av sitt storverk. Ingen vet eksakt når Husan sto ferdig til å bli tatt i bruk, men den mest alminnelige gjetning – 1801 – er trolig riktig. Da var sønnen Gabriel nygift og det var han som tok paléet i besittelse i første omgang. Jochum selv flyttet neppe fra sitt hus bak “de fire trær” på
Torvet. Bare det beste var godt nok. Jochum ville bygge i tidens spennende stil. Den kjente han blant annet gjennom
sine sønner som vendte hjem fra utenlandsopphold i København, England og Frankrike.

Av Sigmunn Lode
Gjengitt fra brosjyre utgitt av Farsund kommune, 1971/72.